15 maart 2020
Flex highlights
#coronacrisis    #werkgeverschap   
Flex highlights
15 maart 2020

Hoe blijf je sterk in flexwerk tijdens de Coronacrisis?

Hendarin Mousselli van VRF Advocaten deelt regelmatig nuttige updates met ons over wat er speelt op het gebied van werkgeverschap tijdens de Coronacrisis. Vandaag geven zij in 7 stappen aan hoe je sterk in flexwerk blijft. Deze 7 stappen vind je onder de afbeelding.
Image

In zeven stappen sta jij sterk tegen het coronavirus

BRON: VRF ADVOCATEN

STAP 1: Informeer je contractspartij en werknemers zorgvuldig over de situatie, de maatregelen die getroffen en opgevolgd moeten worden, maak indien nodig een Corona actieplan en stem dit onderling met elkaar af. Onderaan dit bericht tref je nog een Handleiding aan waar nuttige informatie in staat en wat je kunt gebruiken.

STAP 2: Check welke type arbeidsovereenkomsten je hebt afgesloten met de werknemers, wanneer deze aflopen en of je een loondoorbetalingsverplichting hebt.

STAP 3: Check wat de reden is dat de werknemers niet werken. Is dat wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het als gevolg van verval van werk, is het op verzoek van de inlener (als je uitlener bent), omdat die tijdelijk geen werk heeft als gevolg van het Coronavirus of is het wegens andere redenen?

STAP 4: Check wat je met de uitlener of inlener hebt afgesproken in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden over het stilleggen van werkzaamheden, loondoorbetaling, overmacht, tussentijdse opzegging en inachtneming van opzegtermijnen. Zet in overleg met je contractspartij in wat het beste past in de concrete situatie.

STAP 5: Check of je onderneming verzekerd is voor dergelijke noodsituaties en of je een beroep kunt doen op je verzekering. Als je een uitlener bent, overleg met je inlener of de inlener verzekerd is voor dergelijke noodsituaties en of de inlener een beroep kan doen op diens verzekering.

STAP 6: Check of er noodzaak bestaat Werktijdverkorting aan te vragen en doe dat op tijd. Momenteel is de wachtrij lang!

STAP 7: Check of je de arbeidsovereenkomsten met je werknemers - in geval je niet in aanmerking komt voor Werktijdverkorting en de arbeidsovereenkomsten niet kunt beëindigen maar wel een loondoorbetalingsverplichting hebt - in onderling overleg met de werknemers door middel van een vaststellingsovereenkomst kunt beëindigen. Check ook of je eventueel ontslag kunt aanvragen, een beroep op overmacht kunt doen of bijvoorbeeld andere maatregelen kunt nemen.

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Daarnaast deelde VRF Advocaten met ons ook nog een Handleiding van VNO NCW met als titel: Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op we de werkvloer. Je kunt dit document hier downloaden. Doe er je voordeel mee!


Andere mensen keken ook naar
Benaderen-kandidaten-als-klanten
Benader kandidaten als je klanten
De huidige arbeidsmarkt is krap. Hoe kom je als uitzendbureau dan ...
>
Employer-branding-voor-uitzendbureaus-web
Employer branding voor uitzendbureaus: 6 rollen
De tijd dat je als flexbureau succesvol kon zijn ‘omdat je veel ...
>
Perfecte-vacature-voor-jongeren
De perfecte vacature voor jongeren maken?
Jongeren prikken dwars door mooie praatjes heen, scannen online ...
>