28 maart 2019
Flex highlights
#payroll    #pensioen    #WAB   
Flex highlights
28 maart 2019

Hoe zit het met het pensioen van de payrollkracht?

Volgens de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) krijgt een payrollkracht recht op een pensioen dat gelijkwaardig is aan dat van collega’s die in dienst zijn van de opdrachtgever. Maar hoe komt die adequate pensioenregeling voor payrollkrachten eruit te zien?

Op Flexnieuws.nl is te lezen dat als payrollwerknemers niet deelnemen aan de regeling van de inlener, zij recht hebben op een regeling die vergelijkbaar is met de pensioenregeling van de inlener, of de regeling zoals die in de betreffende sector normaal is.

De basispensioenregeling moet ten minste voorzien in:

  • een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  • het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet ;
  • een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 13,6% van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten die door de onderneming in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld.

Lees het hele artikel op Flexnieuws.nl.

Image

Andere mensen keken ook naar
Robotisering-uitzendwerk
Banen verdwijnen niet door robotisering, taken veranderen wel
De meest kansrijke beroepen van de toekomst zijn voor de helft ...
>
Skills arbeidsbemiddeling
Selecteren op basis van skills bij arbeidsbemiddeling
De snel veranderende wereld vraagt om een andere kijk op ...
>
Google-en-Instragram-recruitment
Google for Jobs en Instagram gaan recruitmentmarkt opschudden
De opkomst van Google for Jobs en recruiten via social media ...
>