27 september 2018
Flex highlights
#flexwerk    #miljoenennota2019   
Flex highlights
27 september 2018

Wat zegt de Miljoenennota 2019 over flexwerk?

Op Prinsjesdag, 18 september 2018, is de Miljoenennota 2019 gepresenteerd. Daarin staan onder andere de maatregelen die het kabinet wil nemen met betrekking tot de arbeidsmarkt (vanaf pag. 52). Wat met name naar voren komt is de wens van het kabinet om flexwerk duurder te maken en vast werk aantrekkelijker. Dit was ook al in het Regeerakkoord aangekondigd.

De koning heeft daar in de troonrede als volgt naar verwezen: “De gunstige economie biedt ruimte om de sociaaleconomische structuur van ons land sterker en moderner te maken. Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft als doel dat het voor werkgevers minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden. De regering wil daarnaast schijnzelfstandigheid tegengaan. Zzp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap wordt niets in de weg gelegd.”

In de Miljoenennota staat: “Flexibiliteit is noodzakelijk voor het aanpassingsvermogen van bedrijven en de economie, maar te veel flexibiliteit kan op de lange termijn ook negatieve gevolgen hebben voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie en bedrijven.” En: “Vaste werknemers, flexwerkers en zzp’ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Flexibele contracten geven de mogelijkheid om pieken en dalen op te vangen. De institutionele verschillen tussen vaste en flexibele werknemers dragen er echter toe bij dat te veel keuzes worden gemaakt op basis van kosten en risico’s, zoals loondoorbetaling bij ziekte, ontslagregels en cao-bepalingen.”

Arbeidsmarkt meer in balans

Het Kabinet wil toe naar een “arbeidsmarkt die meer in balans is. Met het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans versterkt het kabinet de rechtspositie van oproepkrachten en payrollwerknemers. Het past de zogenoemde ketenbepaling aan, om daarmee flexibele contracten beter te laten aansluiten bij de aard van de werkzaamheden. Ook maakt het kabinet het aantrekkelijker om een vast contract aan te gaan, onder andere door toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag, een verruimde proeftijd, meer balans in de opbouw van de transitievergoeding, en een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype. Verder nemen de financiële voordelen van zelfstandigheid gedeeltelijk af, doordat de aftrekmogelijkheden (tegen het lage tarief) geleidelijk generiek worden beperkt. Voor veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers is de huidige regelgeving onduidelijk of onnodig ingewikkeld. Voor hen is het cruciaal dat er duidelijkheid is over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Tegelijkertijd wil het kabinet schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Daarom komt het kabinet met maatregelen die duidelijkheid geven over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking om ervoor te zorgen dat werkenden om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap.”

Concrete invulling

Hoe deze punten concreet ingevuld gaan worden, moet in de komende maanden duidelijk worden, zodat werkgevers weten wat nog wel en wat niet meer kan in het organiseren van de gewenste flexibiliteit.

Lees de hele Miljoenennota hier.

Image

Andere mensen keken ook naar
Op-de-bres-voor-goed-gereguleerde-payroll
Op de bres voor goed gereguleerde payroll
FlexNieuws publiceerde op 13 september een interessant interview ...
>
Instromen-of-meer-uren-werken
Ruim 1 miljoen mensen wil instromen of meer uren werken
In het vierde kwartaal van 2018 waren er ruim een miljoen mensen ...
>
Uitzendbranche-helpt-ouderen-aan-werk
Uitzendbranche helpt steeds meer ouderen aan werk
Ook al is de huidige arbeidsmarkt krap, voor oudere werklozen is ...
>